003_Bromine_phPOOLTESTER

Cl – nízky rozsah/pH

Pooltester Chlor-pH umožňuje súbežné stanovenie voľného chlóru, alternatívne v meracom rozsahu  0,1-3 mg/l alebo  0,5-6 mg/l a hodnotu pH (6,8-8,2) s použitím dlhodobo stabilných Lovibond reagenčných tabliet. Dezinfekčným potenciálom chlóru sú bakteriologické zárodky rýchlo a spoľahlivo zneškodnené a zároveň sú oxidačným potenciálom odbúrané organickénečistoty.

Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Chlór 0.1– 3.0 mg/l , pH  6.8 – 8.2

 

Obj. číslo:                      15 16 00


 Cl -vysoký rozsah/pH

Pooltester Chlor-pH umožňuje súbežné stanovenie voľného chlóru, alternatívne v meracom rozsahu  0,1-3 mg/l alebo  0,5-6 mg/l a hodnotu pH (6,8-8,2) s použitím dlhodobo stabilných Lovibond reagenčných tabliet. Dezinfekčným potenciálom chlóru sú bakteriologické zárodky rýchlo a spoľahlivo zneškodnené a zároveň sú oxidačným potenciálom odbúrané organické nečistoty.

Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Chlór 0.5– 6.0 mg/l , pH  6.8 – 8.2

Obj. číslo:                      15 16 01


Br – vysoký rozsah/pH

Pooltester Brom-pH stanovuje koncentráciu Brómu (1-8 mg/l) a hodnota pH (6,8-8,2) v prípade používania napr. bromových tabliet slúžiacich ako dezinfekčné činidlo.

Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Bróm 1.0– 8.0 mg/l , pH 6.8 – 8.2

Obj. číslo:                      15 16 04


Aktívny kyslík/pH

Pooltesterom pre aktívny kyslík-pH sa určuje obsah aktívneho kyslíku (0-10 mg/l) a hodnota pH (6,8-8,2).

Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:        O2 0–10 mg/l , pH 6.8 – 8.2

Obj. číslo:                    15 16 05


 Meď nízky aj vysoký rozsah/pH

Pooltester Meď- pH umožňuje meranie koncentrácie medi alternatívne v meracom rozsahu  0,1-1,0 mg/l alebo  0,5-5 mg/l a hodnoty pH (6,8-8,2). Meď sa niekedy používa ako algicíd, ktorý bráni tvorbe rias vo vode alebo slúži na odstránenie už  existujúceho výskytu rias. Pozor na nebezpečné účinky jedovatej medi.

Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:           Meď LR 0.1– 1.0 mg/l & HR 0.5– 5.0 mg/l,pH  6.8 –8.2

Obj. číslo:                       15 51 90


Meď/ pH/ O2

Pooltester Meď, pH a aktívny kyslík umožňuje meranie koncentrácie medi (0,1-1,0 mg/l), hodnoty pH (6,8-8,2) a aktívneho kyslíka (0-10 mg/l). Meď sa niekedy používa ako algicíd, ktorý bráni tvorbe rias vo vode alebo slúži na odstránenie už  existujúceho výskytu rias. Pozor na nebezpečné účinky jedovatej medi.

Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:           O2 0–10 mg/l / Meď 0.1– 1.0 mg/l,pH  6.8 – 8.2

Obj. číslo:                       15 52 35


 

H2O2/PHMB/pH

Pooltester Biguanide/peroxid vodíka-pH  meria popri hodnote pH (6,8-8,2) tiež biguanidy (PHMB 10-100 mg/l), ktoré sú pre úpravu vody dodávané pod rôznymi názvami (napr. AQUABELA Aktivátor Oxi). Ako dodatočný prostriedok pre starostlivosť o vodu s dezinfekčným a oxidačným potenciálom sa hodí peroxid vodíka, ktorý môže byť stanovený  v rozsahu 5-50 mg/l H2O2.

Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:           PHMB 10–100 mg/l, H2O2 5–50 mg/l,pH 6.8 – 8.2

Obj. číslo:                        15 61 00


QAC/pH

Pooltester QAC-pH determinuje obsah kvarterných amoniových zlúčenín (QAC) (25-150 mg/l) a hodnotu pH (6,8-8,2).

Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:           QAC 25–150 mg/l, pH 6.8 –8.2

Obj. číslo:                       15 10 40

Pooltester  Pooltester  Pooltester

 

SCUBA II   Minitester   Trojkomorový tester   Minikit   Reagenty