Ručné meracie prístroje

Pre zabezpečenie optimálnej kvality vody v neustále meniacich sa podmienkach je nutné pravidelné kontrolovanie parametrov vody a preverenie, či je úprava optimálna a plní svoje účinky.

Minikit
MD 200 Fotometer
Pooltester

Tabletové testery LOVIBOND zaručujú presnú, rýchlu a jednoduchú kontrolu stavu vody, optickým porovnaním nameraných hodnôt s farebnou stupnicou testeru.

Viac
PM 01

PM 01 merací panel potenciostatický

PM 01 merací panel potenciostatický Merací panel PM 01 svojim konštrukčným usporiadaním slúži na zabezpečenie parametrov voľného chlóru, hodnoty pH, Redox potenciálu, teploty a vodivosti (možnosť). Reguláciu kvality vody zabezpečuje elektronický regulátor zo série TOPAX. Všetky prvky potrebné na meranie

PM 04

PM 04 merací panel

PM 04 merací panel Merací panel PM 04 svojim konštrukčným usporiadaním slúži na zabezpečenie parametrov voľného chlóru, hodnoty pH, Redox potenciálu a teploty, v závislosti od inštalovaných prvkov. Reguláciu kvality vody zabezpečuje elektronický regulátor TOPAX L. Všetky prvky potrebné na meranie a

MP 03

PM 03 merací panel

PM 03 merací panel Merací panel PM 03 spĺňa všetky požiadavky na meranie a reguláciu vodných sietí zaťažovaných tlakom. Je preto určený na zisťovanie a reguláciu koncentrácie chlóru, resp. oxidu chloričitého pri úprave vody.  Panel PM 03 je vhodný predovšetkým  pri rozvodoch

SCUBA II

SCUBA II

Ručný merací prístroj pre bazény – Scuba II umožňuje rýchlu a presnú kontrolu bazénovej vody. Ponorením prístroja sa naplní komora vzorkou vody. Pridané tabletové činidlo zreaguje s vodou charakteristickou zmenou farby, ktorá je následne prístrojom zameraná na princípe fotometrie. Výsledok je

Čítať viac

PM 01 merací panel potenciostatický

PM 01

PM 01 merací panel potenciostatický Merací panel PM 01 svojim konštrukčným usporiadaním slúži na zabezpečenie parametrov voľného chlóru, hodnoty pH, Redox potenciálu, teploty a vodivosti (možnosť). Reguláciu kvality vody zabezpečuje elektronický regulátor zo série TOPAX. Všetky prvky potrebné na meranie

Čítať viac

Meranie a regulácia

Tieto zariadenia umožňujú meranie a reguláciu rôznych parametrov, jeho následné vyhodnotenie a ovládanie ďalších zariadení v procese:

EASYPOOL SMART 02
MP 03
Topax L-LF regulátor