ručné meracie prístroje

Ručné meracie prístroje na vodu

Problematika úpravy vody, zabezpečenie jej čistoty a nezávadnosti sa stáva čoraz častejšie predmetom záujmu u nás aj v zahraničí. Legislatíva Európskej únie týkajúca sa tejto problematiky je zapracovaná do slovenských noriem a nariadení, kladie dôraz na presnosť a komplexnosť vykonávaných analýz pitnej a úžitkovej vody.

Prístroje podľa parametrov

 Ručné meracie prístroje na bazénovú vodu Lovibond.

Spoločnosť Tintometer dodáva na český a slovenský trh testery, prístroje a reagencie určené na analýzu vody pod značkou Lovibond. Materská spoločnosť Gerling, Holz & Co so sídlom v Hamburgu sa už od roku 1904 venuje výskumu, výrobe a distribúcii plynov a chemikálií na úpravu pitnej, bazénovej, procesnej a odpadovej vody. Preto je našim spoločným záujmom poskytovať presné merania a analýzu parametrov, ktoré ovplyvňujú kvalitu vody .

Na našej stránke získate prehľad o testeroch a prístrojoch, ktoré umožňujú stanovenie širokého spektra parametrov. V našej ponuke sú najviac používané prístroje a reagencie, radi vám však poskytneme informácie aj o ďalších produktoch spoločnosti Tintometer. Náhradné reagencie a odborný servis poskytujeme ku všetkým prístrojom.

Rýchlotesty :

Comparatory:

Fotometre: