kolorimetrický merací prístroj

CHECKIT® Comparátor

je kompaktná príručná kolorimetrická jednotka, určená na stanovenie prvkov a vlastností vody podľa potreby s veľmi jednoduchou obsluhou. Prístroj obsahuje 2 kyvety. Jedna slúži ako slepá vzorka na vyrovnanie farebných vplyvov, v druhej kyvete sa zmiešava vzorka vody s reagentmi  (tabletky, prášok alebo kvapalina). Po vložení do komparátoru sa zafarbená vzorka porovná s otočným referenčným diskom a vyhľadá sa farebná zhoda. Vpravo dole na disku sa potom odčíta príslušná hodnota.

 

Rozsah dodávky :

  • CHECKIT® Comparátor v pevnom plastovom boxe
  • CHECKIT Disky
  • 2 kyvety a miešacia tyčinka
  • Tabletové reagenty na 30 testov
  • Záručný list a manuál

 

Chlór / pHBróm / pHMeď / pHPOOL 5 v 1

Chlór/pH

CHECKIT® Comparátor

Rozsah merania:             Cl, 0 – 1.0 mg/l, 0,1 – 2 mg/l, 0 – 4.0 mg/l (možnosť výberu),  pH: 6,5 – 8,4

Obj. číslo:                          14 70 16

Rozsah merania:             Cl, 0 – 2.0 mg/l, 0,1 – 2 mg/l, 0 – 4.0 mg/l (možnosť výberu),  pH: 6,5 – 8,4

Obj. číslo:                          14 70 46

Rozsah merania:             Cl, 0 –4.0 mg/l, 0,1 – 2 mg/l, 0 – 4.0 mg/l (možnosť výberu),  pH: 6,5 – 8,4

Obj. číslo:                          14 70 26

Bróm/pH

CHECKIT® Comparátor

Rozsah merania:             0 – 5 mg/l / 6,5 – 8,4 pH

Obj. číslo:                         14 72 85

Meď/pH

CHECKIT® Comparátor

Rozsah merania:             0 – 1 mg/l Cu  /  6,5 – 8,4 pH

Obj. číslo:                          14 72 35

 

POOL 5  v 1

CHECKIT® Comparátor

Rozsah merania:

Chlór 0 – 4.0 mg/l Cl2*
Hodnota pH 6.5 – 8.4 pH
Kys. kyanurová (zákalová metóda)* 20 – 200 mg/l kys
Vápenatá tvrdosť (Speed-Test)*20 – 800 mg/l CaCO3
Celková alkalita (Speed-Test)* 20 – 800 mg/ CaCO3

Obj. číslo:                              14 70 28

 

checkit comparator  checkit comparator