senzor zostatkového chlóruSenzor zostatkového chlóru

Senzorom zostatkového chlóru je tiež možné merať aj halogény, ako sú bróm, flór a jód. Pri dezinfekcii akéhokoľvek druhu vody sa preferuje používanie zlúčenín chlóru alebo plynný chlór. Pre sledovanie procesu dezinfikovania bol vyvinutý merací článok, ktorý pracuje na princípe depolarizácie galvanického prvku. Merací článok má jednu platinovú a jednu medenú elektródu. Meraná voda pôsobí ako elektrolyt a medzi elektródami vzniká galvanické napätie v závislosti od druhu materiálu elektród.

 

 

Technické údajeNa stiahnutie
princíp depolarizačný merací článok s rotujúcimi sklenými guľôčkami
elektródy kombinácia platiny a medi
merací rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2 (nastavenie meracieho rozsahu sa vykonáva iba prostredníctvom vstupu zosilovača)
hodnota pH musí byť konštantná. Pri konštantnej hodnote pH v rozmedzí  3…6 sa meria celkový chlór. Pri hodnote pH nad 6 sa meria podielový chlór, ktorý tvorí HClO podľa disociačnej krivky
množstvo meranej vody cca 50 l/h pri 100 mbar poklese tlaku cez článok
prevádzkový tlak max. 10 bar
tlaková závislosť 0,1% / oC
výstup prúdu vody bez chlóru cca 15 uA
konštanta článku cca 35 uA na 1 mg/l Cl2
materiál telesa akrylátové sklo (PMMA)
hmotnosť cca 0,2 kg
doporučená vstupná impedancia zosilovača 500 …5 (nastaviteľná)
Senzor chlóru EASYPOOL  Sonda zostatkového chlóru EASYPOOL