MD 200 fotometerMD 200 fotometer 

je navrhnutý tak, aby spĺňal najnovšie technické požiadavky a bol využiteľný prakticky vo všetkých oblastiach analýzy vody.

Sú vybavené optikou s vysokou presnosťou, kvalitnými interferenčnými filtrami a LED diódami  s dlhou životnosťou. Vzhľadom na to, že  na zariadení nie sú žiadne pohyblivé časti, si celé meracie zariadenie nevyžaduje údržbu.

Presné a reprodukovateľné výsledky meraní je možné získať v krátko čase. Medzi hlavné výhody patrí jednoduché ovládanie, ergonomický dizajn, kompaktné rozmery a bezpečná manipulácia.

Testovanie vody je možné vykonávať buď použitím Lovibond®  tabliet s dlhodobou stabilitou a zárukou minimálne 5 až 10 rokov, práškového činidla VARIO, alebo použitím kvapalných činidiel.

Scroll memory

Aby sa predišlo zbytočnému presúvaniu sa a vyhľadávaniu príslušného testu na obrazovke, prístroj si pamätá poslednú metódu merania použitú pred vypnutím prístroja. Po opätovnom zapnutí ju ponúkne ako prvú.

Zero nastavenie (OTZ)

Nie je potrebné zakaždým vynulovať prístroj. Funkcoa OTZ je nastavená v pamäti prístroja. Vynulovanie je možné vykonať kedykoľvek.

MD 200 2 v 1MD 200 3 v 1MD 200 4 v 1MD 200 5 v 1MD 200 6 v 1
MD 200 Fotometer 2 v 1
Test obj. číslo
Chlór, pH, tabletové reagenty 28 89 402
0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 – 10 mg/l Cl2*
6.5 – 8.4 pH
Chlór, pH,  28 89 412 
kvapkové reagenty
0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH
Meď, pH   28 72 102
 tabletové reagenty
0.05 – 5 mg/l Cu / 6.5 – 8.4 pH
Peroxid vodíka, pH (no OTZ)  28 88 102 
kvapkové reagenty
1 – 50 mg/l H2O2 / 40 – 500 mg/l H2O
6.5 – 8.4 pH
MD 200 Fotometer 3 v 1
Test obj. číslo
Chlór, pH, Bróm   28 61 802
tabletové reagenty
0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 – 10 mg/l Cl2*
6.5 – 8.4 pH / 0.05 – 13 mg/l Br
Chlór, pH, Kys. kyanurová   28 60 102
tabletové reagenty
0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 – 10 mg/l Cl2*
6.5 – 8.4 pH / 0 – 160 mg/l Kys. kyanurová
Chlór, pH, Kys. kyanurová   28 82 002
kvapkové reagenty pre Chlór a pH
0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH
0 – 160 mg/l kys. kyanurová
Chlór, pH, Alkalita-M 28 89 002
tabletové reagenty
0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 – 10 mg/l Cl2*
6.5 – 8.4 pH / 5 – 200 mg/l CaCO3 (TA)
Chlór, pH, Alkalita-M 28 89 302
kvapkové reagenty pre Chlór a pH
0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA)
MD 200 Fotometer 3 v 1
Test obj. číslo
Chlór, pH, Bróm   28 61 802
tabletové reagenty
0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 – 10 mg/l Cl2*
6.5 – 8.4 pH / 0.05 – 13 mg/l Br
Chlór, pH, Kys. kyanurová   28 60 102
tabletové reagenty
0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 – 10 mg/l Cl2*
6.5 – 8.4 pH / 0 – 160 mg/l Kys. kyanurová
Chlór, pH, Kys. kyanurová   28 82 002
kvapkové reagenty pre Chlór a pH
0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH
0 – 160 mg/l kys. kyanurová
Chlór, pH, Alkalita-M 28 89 002
tabletové reagenty
0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 – 10 mg/l Cl2*
6.5 – 8.4 pH / 5 – 200 mg/l CaCO3 (TA)
Chlór, pH, Alkalita-M 28 89 302
kvapkové reagenty pre Chlór a pH
0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA)
MD 200 Fotometer 5 v 1
Test obj. číslo
Chlór, pH, Kys. kyanurová, 28 61 202
Alkalita-M, Vápenatá tvrdosť
tabletové reagenty
0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 – 10 mg/l Cl2*
6.5 – 8.4 pH / 0 – 160 mg/l kys. kyanurová
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) / 0 – 500 mg/l CaCO3 (CaH)
MD 200 Fotometer 6 v 1
Test obj. číslo
Chlór, Bróm, pH, 28 61 902
Kys. kyanurová, Alkalita-M,
Vápenatá tvrdosť
tabletové reagenty
0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 – 10 mg/l Cl2*
0.05 – 13 mg/l Br / 6.5 – 8.4 pH
0 – 160 mg/l Kys. kyanurová / 5 – 200 mg/l CaCO3 (TA)
0 – 500 mg/l CaCO3 (CaH)
Chlór, pH, Kys. kyanurová, 28 62 102
Alkalita-M, Meď, Železo
tabletové reagenty
0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 – 10 mg/l Cl2*
6.5 – 8.4 pH / 0 – 160 mg/l kys. kyanurová
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) / 0.05 – 5 mg/l Cu
0.02 – 1 mg/l Fe2+/3+
* Dodávané bez reagentov pre meranie
 rozsahu  0.1 – 10 mg/l Cl2