TOPAX L TOPAX L -LF regulátor

Jednokanálový regulátor TOPAX L -LF sleduje hodnoty upravovanej vody, v reálnom čase riadi dávkovacie systémy, ktoré sú pripojené k zariadeniu na úpravu vody. Týmto spôsobom zabezpečuje pri rôznych aplikáciách  konštantné parametre vody, s ohľadom na príslušné normy a smernice. Tento regulátor má univerzálne použitie.

Jedna z jeho najčastejších aplikácií je zachovávanie kvality vody vo vodných systémoch prostredníctvom vyhodnocovania nameraných hodnôt, ako napr. voľný chlór, oxid chloričitý, peroxid vodíka, Redox potenciál alebo vodivosť, ako aj riadenie dávkovacích systémov plynného chlóru, resp. prietokovej elektrolýzy.

 

Charakteristika produktuTechnické údajeNa stiahnutie

TOPAX L-LF

 • merací vstup pre voľný chlór, oxid chloričitý, peroxid vodíka, pH, Redox alebo vodivosť
 • merací vstup pre teplou
 • regulátor P nebo PI
 • analógový výstup (0/4 – 20 mA)
 • až 3 reléové výstupy
 • digitálny vstup (nedostatok meranej vody)
 • galvanicky oddelené vstupy a výstupy
 • kompenzácia hodnoty voľného chlóru prostredníctvom hodnoty pH
 • automatická teplotná kompenzácia hodnoty pH
 • funkcia alarmu
 • rozhranie RS 485 (možnosť)
 • alfanumerický displej LC s fóliovou klávesnicou a ochranou prístupovým heslom
Meracie rozsahy: L1 L2 L3 L4 L5 LF1 LF2
voľný chlór (Cl2) hodnota pH Redox oxid chloričitý (ClO2) peroxid vodíka (H2O2) kondukčná vodivosť Indukčná vodivosť
0…4 mg/l 0…14 pH -1500..+1500V 0…20 mg/l 0…20 mg/l 0..20 MΩ, C=0,05

0..2 µS/cm, C=0,05
0..20 µS/cm,C=0,05 0..200µS/cm,C=0,05 0..2 mS/cm,C=0,2
0..20 mS/cm, C=1
0..200 mS/cm, =10

0..20mS/cm,C=6,4 0..200 mS/cm,C=6,4 0..2000mS/cm,C=6,4
teplota -30,0…+140,0 0C
Teplotná kompenzácia manuálna alebo automatická s teplotným čidlom Pt 100
indikácia namerané hodnoty s jednotkami, hlásenie režimu, senzory, kalibrácie, regulátor + alarm

Viac v prílohe na stiahnutie

TOPAX L  TOPAX L Prehľad regulátorov TOPAX  EASYPOOL 
objednať montáž, alebo servis tohoto zariadenia

 

Tiež by Vás mohlo zaujímať :

Dávkovacie čerpadlá IWAKI  sú spôsobilé pre mnoho druhov chemických látok. Tieto čerpadlá sa vyznačujú veľkou spoľahlivosťou, odolnosťou, dlhou životnosťou a sú absolútne nenáročné na údržbu. Čerpadlá je možné riadiť týmto regulátorom.