Sonda celkového chlóru GCM

Sonda celkového chlóru GCM

Merací článok – sonda GCM slúži na určenie celkového chlóru v pitnej vode, v bazénoch a kúpaliskách, alebo vo vode obdobnej kvality. Inštaluje sa na jednotku merania vody DCM 01. TOPAX NT slúži ako meracia a regulačná jednotka. Použitím meracej jednotky DCM 01 sú zaistené požadované parametre prúdenia vstupnej vody, ktoré sú potrebné pre spoľahlivú prevádzku článku.

 

 

 

Technické údajeNa stiahnutie
Meraná veličina celkový chlór (voľný a viazaný chlór)
merací rozsah 0,02 až 2,00 mg/l
rozlíšenie 0,02 mg/l
rozsah pH 5,5 až 9,5
rozsah teplôt 5 až 45 0C (teplotná kompenzácia)
skladovacia teplota v prostredí bez mrazu v rozmedzí od 5 do 50 0C
prítokové prúdenie min. 20 l/h
max. 100 l/h
doporučené: 30 l/h (merací panel DCM 01)
priečna citlivosť bróm, jód, resp. ClO2 vedú k chybám pri meraní
životnosť 1 rok (podľa kvality vody)
napájacie napätie 16 až 24 V DC; min 35 mA pri 16 V DC
výstupný signál 4 až 20 mA
krytie IP 65
Sonda GCM  EASYPOOL