meranie a regulácia

Meranie a regulácia

V mnohých prípadoch je potrebná kontrola dávkovania, sledovanie hodnoty dávkovania a neprerušovaný prenos nameraných hodnôt. Ďalšou požiadavkou je dobrá funkcia regulátora alebo kontrola funkcie dávkovacích jednotiek.

Lutz-Jesco poskytuje širokú škálu meracích elektród a kompletných meracích dosiek pre kontinuálne meranie kvality vody. Produkty Jesco sú využívané pri prevádzkovaní bazénov, pri úprave pitnej vody, procesnej vody atď.

Panely určené na meranie pitnej a bazénovej vody

Priemyselné panely určené na meranie vody

Sólo meracie zariadenia

Senzory

Detektory plynu