minitesterMINITESTER

Tabletové testery LOVIBOND zaručujú presnú, rýchlu a jednoduchú kontrolu stavu vody, optickým porovnaním nameraných hodnôt s farebnou stupnicou testeru. Je určený na meranie chlóru, brómu, aktívneho kyslíka a hodnoty pH vo vode.

MINITESTER  Cl/pH

Bazénový mini tester určený na analýzu obsahu chlóru a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Každý Minitester obsahuje tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Chlór  0.1–3.0 mg/l , pH  6.8 –8.2

Obj. číslo :                      15 70 60


 MINITESTER Br /pH

Bazénový mini tester určený na analýzu obsahu Brómu a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Každý Minitester obsahuje tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Bróm 1–8 mg/l , pH 6.8 –8.2

Obj. číslo:                      15 80 20


MINITESTER Br /pH

Bazénový mini tester určený na analýzu obsahu Brómu a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Každý Minitester obsahuje tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Bróm 1–8 mg/l , pH 6.8 –8.2

Obj. číslo:                      15 80 20


MINITESTER O2/pH

Bazénový mini tester určený na analýzu obsahu Brómu a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Každý Minitester obsahuje tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Aktívny kyslík 0–10 mg/l , pH 6.8 –8.2

Obj. číslo:                      15 73 80

Tabletové testery LOVIBOND zaručujú presnú, rýchlu a jednoduchú kontrolu stavu vody, optickým porovnaním nameraných hodnôt s farebnou stupnicou testeru. Je určený na meranie chlóru, brómu, aktívneho kyslíka a hodnoty pH vo vode.

Každý Minitester obsahuje tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

1) v bublinkovej fólii, 2) v plastovej krabičke

minitester  minitester  minitester

 

SCUBA II   Trojkomorový tester   Pooltester   Minikit   Reagenty