minitester_enteTrojomorový tester

je možné použiť nenáročným spôsobom,  je schopný súbežného merania dostupných variantov na základe vymeniteľnej farebnej stupnice. Spoľahlivo možno stanoviť chlór, aktívny kyslík, kyselinu kyanurovú, vápenatú tvrdosť , kyslosť a pH.

 

Cl/pH

Bazénový tester určený na analýzu obsahu Chlóru a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:         Chlór  0.1–3.0 mg/l , pH  6.8 –8.2

Obj. číslo:                     15 75 20


Cl /pH

Bazénový tester určený na analýzu obsahu Chlóru a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:         Chlór 0.5– 6.0 mg/l / pH 6.8 – 8.2

Obj. číslo:                     15 80 10


Br/pH

Bazénový tester určený na analýzu obsahu Brómu a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:         Bróm 1.0– 8.0 mg/l , pH 6.8 – 8.2

Obj. číslo:                     15 72 00


Aktívny kyslík/pH

Bazénový tester určený na analýzu obsahu Aktívneho  kyslíka a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Aktívny kyslík 0 – 10 mg/l , pH 6.8 – 8.2

Obj. číslo:                      157610


 

PHMB (Biguanidy) /pH

Bazénový tester určený na analýzu obsahu PHMB (Biguanidy) a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:         (PHMB) 10– 100 mg/l, pH  6.8 – 8.2

Obj. číslo:                      15 61 50


4 v 1 LR

Bazénový tester určený na analýzu obsahu  chlóru, pH, alkality a kys. kyanurovej v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Cl 0.1 – 3.0 mg/l, pH 6.8-8.2, Alkalita-M 50-300 mg/l, kys. kyanurová 20-200 mg/l

Obj. číslo:                     15 17 00


4 v 1 HR

Bazénový tester určený na analýzu obsahu  chlóru, pH, alkality a kys. kyanurovej v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Cl 0.5 – 6.0 mg/l, pH 6.8-8.2, Alkalita-M 50-300 mg/l, kys. kyanurová 20-200 mg/l

Obj. číslo:                    15 17 10


5 v 1 LR

Bazénový tester určený na analýzu obsahu  chlóru, pH, alkality, kys. kyanurovej a vápenatej tvrdosti v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Cl 0.1 – 3.0 mg/l, pH 6.8-8.2, Alkalita-M 50-300 mg/l, kys. kyanurová 20-200 mg/l, Vápenatá tvrdosť 50-300 mg/l

Obj. číslo:                    15 17 20


5 v 1 HR

Bazénový tester určený na analýzu obsahu  chlóru, pH, alkality, kys. kyanurovej a vápenatej tvrdosti v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Cl 0.5 – 6.0 mg/l, pH 6.8-8.2, Alkalita-M 50-300 mg/l, kys. kyanurová 20-200 mg/l,Vápenatá tvrdosť 50-300 mg/l

Obj. číslo:                    15 17 30


6 v 1 LR

Bazénový tester určený na analýzu obsahu  chlóru, pH, alkality, kys. kyanurovej, vápenatej tvrdosti a kyslosti v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Cl 0.1 – 3.0 mg/l, pH 6.8-8.2, Alkalita-M 50-300 mg/l, kys. kyanurová 20-200 mg/l,Vápenatá tvrdosť 50-300 mg/l, kyslosť

Obj. číslo:                    15 17 40


6 v 1 HR

Bazénový tester určený na analýzu obsahu  chlóru, pH, alkality, kys. kyanurovej vápenatej tvrdosti a kyslosti v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Cl 0.5 – 6.0 mg/l, pH 6.8-8.2, Alkalita-M 50-300 mg/l, kys. kyanurová 20-200 mg/l,Vápenatá tvrdosť 50-300 mg/l, kyslosť

Obj. číslo:                    15 17 50

 

trojkomorový tester  trojkomorový tester  tester

 

SCUBA II   Minitester   Pooltester   Minikit   Reagenty