Ručné meracie prístroje

Pre zabezpečenie optimálnej kvality vody v neustále meniacich sa podmienkach je nutné pravidelné kontrolovanie parametrov vody a preverenie, či je úprava optimálna a plní svoje účinky.

Minikit
MD 200 Fotometer
Pooltester

Tabletové testery LOVIBOND zaručujú presnú, rýchlu a jednoduchú kontrolu stavu vody, optickým porovnaním nameraných hodnôt s farebnou stupnicou testeru.

Viac

Meranie a regulácia

Tieto zariadenia umožňujú meranie a reguláciu rôznych parametrov, jeho následné vyhodnotenie a ovládanie ďalších zariadení v procese:

EASYPOOL SMART 02
MP 03
Topax L-LF regulátor

SCUBA II

SCUBA II

Ručný merací prístroj pre bazény – Scuba II umožňuje rýchlu a presnú kontrolu bazénovej vody. Ponorením prístroja sa naplní komora vzorkou vody. Pridané tabletové činidlo zreaguje s vodou charakteristickou zmenou farby, ktorá je následne prístrojom zameraná na princípe fotometrie. Výsledok je

Čítať viac

PM 01 merací panel potenciostatický

PM 01

PM 01 merací panel potenciostatický Merací panel PM 01 svojim konštrukčným usporiadaním slúži na zabezpečenie parametrov voľného chlóru, hodnoty pH, Redox potenciálu, teploty a vodivosti (možnosť). Reguláciu kvality vody zabezpečuje elektronický regulátor zo série TOPAX. Všetky prvky potrebné na meranie

Čítať viac