Chlór ako účinný prostriedok dezinfekcie pitnej a bazénovej vody.

chlór

Chlór ako prostriedok dezinfekcie vody Chlorácia je dávkovanie plynného chlóru, chlórnanu sodného, alebo vápenatého do vody. Chlór ako prostriedok dezinfekcie sa požíva takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Veľkosť dávky chlóru závisí od zloženia vody (spotrebe chlóru) a na dezinfekčných limitoch. Chlór je najrozšírenejšia